101 In Focus Ep.143: ตั้งหลักใหม่ ‘นโยบายเด็กและครอบครัว’

หาก ‘เด็ก’ คืออนาคตของชาติ นโยบายเด็กและครอบครัวก็คือเส้นทางไปสู่อนาคตที่ดี

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา นโยบายเด็กและครอบครัวไม่ใช่นโยบายสาธารณะที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ

101 In Focus สัปดาห์นี้ชวนคุณร่วมตั้งหลักใหม่ ‘นโยบายเด็กและเยาวชน’ ทำไมนโยบายเด็กและครอบครัวจึงเป็นหนึ่งในหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศ? ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 วิกฤตความเหลื่อมล้ำ-การพัฒนา และวิกฤตสังคม-การเมืองที่ทอดเงาทาบทับและท้าทายชีวิตของพวกเขาตลอดช่วงปี 2021-2022 เด็ก เยาวชน และครอบครัวไทยอยู่อย่างไร? ต้องเผชิญกับอะไรบ้าง และอะไรคือข้อเสนอในการ ‘ตั้งหลักใหม่’ ออกแบบนโยบายเด็กและครอบครัวที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลก

ดำเนินรายการโดย ณรจญา ตัญจพัฒน์กุล กองบรรณาธิการ The101.world, วรดร เลิศรัตน์ และ เจณิตตา จันทวงษา นักวิจัยและบริหารการวิจัย 101 PUB

……………….

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

เด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2022

ดำเนินรายการ

วรดร เลิศรัตน์

ดำเนินรายการ

เจณิตตา จันทวงษา

บทความที่เกี่ยวข้อง

‘ครูกระจุก โรงเรียนกระจาย’ ปัญหาการจัดสรรครูไทยที่ต้องแก้ไขก่อนจะสายเกิน

101 PUB ชวนสำรวจปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนประเภทต่างๆ ซึ่งส่งผลเสียคุณภาพการศึกษา โดยรัฐสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการรวมโรงเรียนและจัดสรรครูใหม่

รื้อระบบคุ้มครองเด็ก ไม่ให้ใครต้องถูกทำร้ายซ้ำสอง

คิด for คิดส์ ชวนสำรวจสิ่งที่ขาดหายในระบบคุ้มครองเด็กจนเป็นการทำร้ายเด็กซ้ำ และสิ่งที่ต้องเติมในระบบคุ้มครองเด็กเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก

เข้าใจตัวตน-ความคิดของ ‘เด็กสมัยนี้’: คุณค่าและทัศนคติเยาวชนไทยจากผลสำรวจ คิด for คิดส์

เข้าใจตัวตน-ความคิดของ ‘เด็กสมัยนี้’: คุณค่าและทัศนคติเยาวชนไทยจากผลสำรวจ คิด for คิดส์

คิด for คิดส์ ชวนทำความเข้าใจ ‘คุณค่า-ทัศนคติ’ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของ ‘เยาวชนไทย’ จากผลสำรวจเยาวชนสองหมื่นคนทั่วประเทศ หาคำตอบว่าพวกเขาคิดฝันอะไร เป็นใคร และมีพฤติกรรมอย่างไร

ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว (คิด for คิดส์)

ศูนย์วิจัยและสื่อสารความรู้เพื่อตอบโจทย์อนาคต มุ่งวิเคราะห์ ออกแบบ เผยแพร่ความรู้ และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัว และการเรียนรู้ เพื่อเป็นฐานสนับสนุนทางวิชาการให้กับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. และภาคีเครือข่าย

Copyright © 2023 kidforkids.org | All rights reserved.