“ไม่มีอะไรโหดร้ายกว่าการที่เด็กไม่มีความฝัน”

“ไม่มีอะไรโหดร้ายกว่าการที่เด็กไม่มีความฝันอีกแล้ว”“เด็กสมัยนี้ตาสว่างแล้ว”“ความฝันของเราคือการโตไปแล้วใช้ ‘นางสาว’ เราไม่อยากใช้ ‘นาย‘”
ฯลฯเหล่านี้คือบางเสียงและบางฝันของ ‘เด็กสมัยนี้’.
จากที่ผู้ใหญ่บอกว่า “เด็กสมัยนี้สบายจะตาย” “เด็กสมัยนี้ไม่มีความอดทน” “เด็กสมัยนี้ผิดเพศ” “เด็กสมัยนี้ไม่รักชาติ”

คำถามคือเด็กสมัยนี้เป็นอย่างที่เขาว่าจริงหรือ? หรือเขามีความฝันความหวังหลายอย่างที่จำต้องเก็บไว้ในใจ

สังคมแบบไหนที่เด็กไทยเผชิญอยู่ เมื่อเด็กหลายคนต้องเจอแรงกดดันหลายด้าน ทั้งเรื่องการเรียน อาชีพที่มั่นคง ต้องมีความสามารถรอบด้าน พื้นที่ปลอดภัยในบ้าน ไปจนถึงเรื่องตัวตนทางเพศ ที่ไม่อาจเป็นได้อย่างที่อยากเป็น

101 ชวนรับฟังเรื่องเล่าของ ‘เยาวรุ่น’ ผ่านผลงานที่ชนะเลิศการประกวด ‘เรื่องเล่าของ ‘เด็กสมัยนี้‘’ ของ คิด for คิดส์ – ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว โดย สสส. และ 101 PUB ว่าด้วยชีวิตและความฝันของพวกเขา

…….

รับชมผลงานประกวดทั้งหมดได้ ที่นี่

อ่านรายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัวประจำปี 2022 โดย ‘คิด for คิดส์’ ได้ที่นี่

รับชมงานเสวนาสาธารณะ เด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2022 ได้ที่ https://fb.watch/f4caetaaWN/

สร้างสรรค์วิดีโอ

กมลชนก คัชมาตย์

สร้างสรรค์วิดีโอ

เมธิชัย เตียวนะ

สร้างสรรค์วิดีโอ

กอบบุญ บูรโชควิวัฒน์

สร้างสรรค์วิดีโอ

วรดร เลิศรัตน์

สร้างสรรค์วิดีโอ

เจณิตตา จันทวงษา

สร้างสรรค์วิดีโอ

ธนกร เนตรจอมไพร

บทความที่เกี่ยวข้อง

‘ครูกระจุก โรงเรียนกระจาย’ ปัญหาการจัดสรรครูไทยที่ต้องแก้ไขก่อนจะสายเกิน

101 PUB ชวนสำรวจปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนประเภทต่างๆ ซึ่งส่งผลเสียคุณภาพการศึกษา โดยรัฐสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการรวมโรงเรียนและจัดสรรครูใหม่

รื้อระบบคุ้มครองเด็ก ไม่ให้ใครต้องถูกทำร้ายซ้ำสอง

คิด for คิดส์ ชวนสำรวจสิ่งที่ขาดหายในระบบคุ้มครองเด็กจนเป็นการทำร้ายเด็กซ้ำ และสิ่งที่ต้องเติมในระบบคุ้มครองเด็กเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก

เข้าใจตัวตน-ความคิดของ ‘เด็กสมัยนี้’: คุณค่าและทัศนคติเยาวชนไทยจากผลสำรวจ คิด for คิดส์

เข้าใจตัวตน-ความคิดของ ‘เด็กสมัยนี้’: คุณค่าและทัศนคติเยาวชนไทยจากผลสำรวจ คิด for คิดส์

คิด for คิดส์ ชวนทำความเข้าใจ ‘คุณค่า-ทัศนคติ’ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของ ‘เยาวชนไทย’ จากผลสำรวจเยาวชนสองหมื่นคนทั่วประเทศ หาคำตอบว่าพวกเขาคิดฝันอะไร เป็นใคร และมีพฤติกรรมอย่างไร

ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว (คิด for คิดส์)

ศูนย์วิจัยและสื่อสารความรู้เพื่อตอบโจทย์อนาคต มุ่งวิเคราะห์ ออกแบบ เผยแพร่ความรู้ และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัว และการเรียนรู้ เพื่อเป็นฐานสนับสนุนทางวิชาการให้กับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. และภาคีเครือข่าย

Copyright © 2023 kidforkids.org | All rights reserved.