101 In Focus Ep.166: ทำอย่างไรเมื่อคนป่วยซึมเศร้าเพิ่ม แต่จิตแพทย์ขาดแคลน

โรคซึมเศร้าเป็นปัญหาที่รุนแรงขึ้นและสังคมให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ปัญหาสำคัญก็คือ การขาดแคลนจิตแพทย์และนักจิตวิทยา เรื่องที่ควรถามต่อก็คือ เราต้องมีจิตแพทย์เพิ่มอีกกี่คนจึงจะนับว่าพอ? เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีนักจิตวิทยามากพอแล้ว? และยังมีอีกหลายคำถามที่ควรสงสัยถ้าหากเราต้องการจะดูแลสุขภาพใจของคนไทยไม่ให้ปัญหารุนแรงมากกว่าที่เป็นอยู่

101 In Focus สัปดาห์นี้คุยกันเรื่องระบบบริการสุขภาพจิตของไทย ซึ่งจะชวนตั้งคำถามและหาคำตอบว่า ปัญหาโรคซึมเศร้าไทยรุนแรงแค่ไหน กระทบต่อเยาวชนอย่างไร เราขาดแคลนบุคลากรแค่ไหน และระบบบริการสุขภาพจิตที่ดีควรเป็นอย่างไร

ดำเนินรายการโดย วจนา วรรลยางกูร บรรณาธิการ The101.world และ สรัช สินธุประมา นักวิจัย 101 PUB

……………….

อ่านเพิ่มเติม

ดูแลหัวใจไม่ให้ใครร่วงหล่น: เปลี่ยนระบบบริการสุขภาพจิตให้เข้าถึงง่ายและทันท่วงที

ดำเนินรายการ

สรัช สินธุประมา

ดำเนินรายการ

วจนา วรรลยางกูร

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูแลหัวใจไม่ให้ใครร่วงหล่น: เปลี่ยนระบบบริการสุขภาพจิตให้เข้าถึงง่ายและทันท่วงที

เมื่อพูดถึงโรคซึมเศร้า เรื่องที่มักถูกยกขึ้นมาพูดต่อคือปัญหาขาดแคลนจิตแพทย์ แต่เราต้องมีจิตแพทย์เพิ่มอีกกี่คนจึงจะนับว่าพอ? มีอีกหลายคำถามที่ควรสงสัยและหาคำตอบถ้าหากเราปรารถนาจะดูแลสุขภาพใจของคนไทยไม่ให้ร่วงหล่นไปมากกว่านี้

สุขภาพใจที่อยู่ไกลเกินเอื้อมของเด็กและวัยรุ่นไทย

สำรวจแผนที่ความเหลื่อมล้ำด้านการดูแลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น – ใน 17 จังหวัด ยังไม่มีจิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเด็กและวัยรุ่นประจำอยู่เลย!

เด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2022

ชวนอ่าน “เด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2022” พร้อม “สถิติสำคัญด้านเด็กและครอบครัว” และ “สามความฝันของเยาวชนไทย”

ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว (คิด for คิดส์)

ศูนย์วิจัยและสื่อสารความรู้เพื่อตอบโจทย์อนาคต มุ่งวิเคราะห์ ออกแบบ เผยแพร่ความรู้ และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัว และการเรียนรู้ เพื่อเป็นฐานสนับสนุนทางวิชาการให้กับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. และภาคีเครือข่าย

Copyright © 2024 kidforkids.org | All rights reserved.